Ejerskifte & krisestyring i SMV

Alt det der skal styr på til et

ejerskifte

Ved et salg af virksomhed er der mange forhold der skal være helt på plads. En række af disse er ofte ikke nedfældet eller beskrevet i processer og procedurer. Aftalevilkår og rammer er nogle gange ordnet ved et “håndslag”, men kan ikke bruges som en model til en ny udefrakommende ejer.

Der er behov for at der er aftaler, processer og procedurer, produktionsmetoder, vejledninger, som er lette at tilgå. Det vil øge muligheden for at få tiltrukket en ny potentiel ejer.

Vi hjælper med at salgsmodne din virksomhed, hvilket bl.a. inkluderer analyse af den nuværende organisation inklusiv bestyrelsen og dennes kompetencer og arbejdsform. Derudover hjælper vi med at etablere din virksomheds beskrivelser af:

 • organogram/ ejerforhold
 • styrker og svagheder
 • strategiske retning
 • processer & procedurer
 • kvalitetssystem og niveau
 • kundeforhold og styring samt virksomhedens marked
 • vigtigste kunder og produkter el. serviceydelser
 • virksomhedens historie og evt. konkurrencefordele
 • IT-systemer
 • salgs- og markedsføring

Som et resultat af dette vil det bidrage til en mere sikker værdiansættelse af virksomheden.

Vi samarbejder med kompetente folk indenfor jura, revision, markedsføring & SOME.

Kontakt os for mere info

ejer- & generationsskifte i smv

en god plan er nøglen

Ejerskifte og salg af virksomheden foregår ofte over en årrække og er derfor en proces, der bør sættes i gang i god tid. Ofte viser det sig at ejerlederen starter processen for sent op, når lysten måske er mindre og markedet igen har ændret sig

Ejer- og generationsskifte er en proces med mange menneskelige følelser involveret. Vi har arbejdet tæt med ejerlederne og har en generel forståelse for hvad der optager dem og hvilke tanker de gør sig ift. overdragelse og salg til ny ejer.

Før eller siden skal alle ejerledere tage stilling til, hvad der skal ske med deres virksomhed, når de ikke længere kan eller vil stå i spidsen for den. Ejerskifte er en lang og ofte vanskelig proces. Det kræver tilpasning af virksomheden og for dig personligt.

Vores opgave er at modne ejerkredsen og se ind i de potentialer der er i virksomheden ift. salg. Vi er bindeledet mellem følelser, data, fakta og ejerkredsen.

I processen vil du modtage løbende ledelsesmæssig sparring til dig og dine ledere ligesom vi vil bistå med handleplaner, procesoptimeringer og budgetter og endelig kan vi bistå med at professionalisere din bestyrelse ved at finde de rette emner, der samlet set kan skabe værdi til din virksomhed, så et ejerskifte og salg sker ud fra den bedst mulige situation.

Et skifte skal være en win-win-situation for køber og sælger for at det er attraktivt. Ellers vil ingen overtage din virksomhed.

Kontakt os for mere info

Når der mangler ledelse i en periode

interim ledelse

Hos Goldschmidt & Co, kan vi både træde til selv med ledelseserfaring indenfor produktionsvirksomheder, farmaceutisk produktion, generel ledelse, transport m.v. Vi kan træde ind fra teamleder til direktør niveau og som HR-funktion.

Vi kan også bistå i en periode på sidelinjen med sparring og forslag til ledelse af en situation.

Alternativt kan vi finde en kompetent person der kan løfte netop jeres opgave i en tidsbegrænset periode.

Kontakt os for mere info

når situationen kræver handling

krisestyring

Ingen virksomheders kriser er ens. Men der er alligevel en række tegn der går igen i en række cases. Fælles for dem alle er, at det sjældent sker hen over natten, men snarere sker over tid, hvilket er en af grundene til, at det ikke opdages i tide. Der mangler simpelthen intern opfølgning og nysgerrighed på hvorfor tingene sker som de sker. Nogle af tegnene på en kommende krise er:

 • faldende omsætning
 • faldende indtjening 
 • stigende omkostninger
 • nøglepersoner forsvinder
 • mindre markedsandel
 • oftere og større træk på kassekreditten
 • banken ønsker øget sikkerhedsstillelse
 • moms og skat afregnes ikke til tiden
 • manglende likviditet – evnen til at betale forsvinder

Afhængig af dybden af krisen, hjælper vi dig med at vende din virksomhed fra kriseramt til igen at kunne leve på markedsvilkår. 

Vi bistår også gerne med hjælp til HR-relaterede opgaver, som i denne periode kan glemmes og derved yderligere forværre en række personalemæssige usikkerheder.

Kontakt os for mere info

Coach I en svær periode

Afhændelse af livsværket

Hvad skal der nu ske?

Sådan tænker mange ejerledere, når de står på kanten til at aflevere deres nøgler til deres virksomhed gennem mange år. Hvilken identitet skal nu definere dem og hvilke muligheder har de i deres nye situation?

Vi hjælper ejerlederen med at finde sig på plads i den nye rolle men hjælper samtidigt med at holde fokus på at drive og forbedre virksomheden indtil overdragelsen er helt på plads. Den bedste exit er nu engang den, hvor der efterlades en virksomhed i god form, klar til ny ledelse og retning.

Et coach forløb er en mulighed for at ejerlederen kommer godt igennem transformationen og kan få åbnet op for andre muligheder. 

Kontakt os for mere info