Ejerledelse i smv

Har du sat det rigtige hold?

Bestyrelsens vigtige rolle

En bestyrelse bør altid sammensættes efter de kompetencer der er behov for. Uanset branche er der 3 kompetencer der går igen;

1. Grundlæggende erfaring i at lede et selskab. 2. Faglighed indenfor virksomhedens virkefelt, og 3. Økonomisk forståelse.

Samlet set så dækker det over kompetencer  der har kendskab til love og regler, hvorunder man som direktion og bestyrelse skal agere og hvilke ansvar der gør sig gældende. Dernæst faglighed, der kan udfordre og inspirere direktionen indenfor dets indenfor område. Og endelig at man kan læse og forstå økonomiske nøgletal og balancer, årsrapporter, budgetter m.m. Dette fordi de som vagthund for virksomheden kan (og skal) kunne opdage evt. negative trends, der kan føre til manglende likviditet og som følge deraf kan komme i dyb krise.

Vi hjælper med at finde egnede bestyrelsesmedlemmer og formænd (m/k) til din virksomhed. Som en del af screeningen tester vi kandidaterne så vi ved at de har de rette evner og indsigter, jeres virksomhed kan få gavn af.

Kontakt os for mere info

ledelse som en investering i din virksomhed

ledertræning

Hos Goldschmidt & Co ved vi godt, at det er de færreste ejerledere der også har lige så godt styr på ledelse som det, der har været grundlaget for virksomheden. 

Vi tilbyder ledertræning af jeres ledere så det passer ind til jeres unikke behov.  Det kan eksempelvis være:

 • ledelsesforløb med blanding af teori og praktiske øvelser
 • lederforløb tilpasset jeres unikke virksomhedskultur
 • Individuel coaching af leder – eks. 5 sessioner

Vi anvender bl.a. personligheds profiler for, at ejerlederen og lederne får en dybere selv-indsigt og derigennem forståelse for deres kommunikation i virksomheden, samt styrker og svagheder ved disse.

Vi træner både den nye leder og den erfarne leder.

Vores motto er:

“De professionelle træner – amatørerne spiller kun kamp”

Kontakt os for mere info

når situationen kræver handling

krisestyring

Ingen virksomheders kriser er ens. Men der er alligevel en række tegn der går igen. Fælles for dem alle er, at det sjældent sker hen over natten, men snarere sker over tid, hvilket er en af grundene til, at det ikke opdages i tide. Der mangler simpelthen intern opfølgning og nysgerrighed på hvorfor tingene sker som de sker. Nogle af tegnene på en kommende krise er:

 • faldende omsætning
 • faldende indtjening 
 • stigende omkostninger
 • nøglepersoner forsvinder
 • mindre markedsandel
 • oftere og større træk på kassekreditten
 • banken ønsker øget sikkerhedsstillelse
 • moms og skat afregnes ikke til tiden
 • manglende likviditet – evnen til at betale forsvinder

Vi hjælper dig med at vende din virksomhed fra kriseramt til igen at kunne leve på markedsvilkår. Og vi trækker på de erfaringer vi løbende har gjort os med andre virksomheder.

Kontakt os for mere info

Du skal ikke fastholde - du skal udvikle

organisationen

Hos Goldschmidt & Co, leverer vi til den virksomhed der har brug for fælles fodslag blandt ledere og medarbejdere.

Alt for ofte hører vi, at man skal fastholde medarbejderne. Vi tror det er en helt forkert vej at gå. Ingen vil fastholdes, men alle vil gerne udvikles – som regel indenfor deres felt.

Det er en god investering at arbejde med en af sine dyreste og vigtigste ressourcer – menneskene i din virksomhed. Vi tilbyder team-udvikling, hvor der er fokus på samarbejdet, øget gensidig forståelse for hinandens opgaver og hvor den faglige og personlige respekt genbesøges.

Med fordel kan man anvende personligheds profiler – eks. Insights Discovery – for at klarlægge personlige præferencer, reaktionsmønstre og kommunikation, samt ikke mindst forståelse for hinandens adfærd på en god dag og en dårlig dag.

På den måde fastholdes det gode arbejdsmiljø og jeres folk har lyst til at blive i virksomheden

Kontakt os for mere info