Organisations­udvikling

organisations- og Kulturanalyse

mennesket i centrum

Er organisationens strategi klar til at blive implementeret, men i er ikke helt sikre på hvordan? Har i styr på organisationens sammenhængskraft? Eller måske står i overfor en fusion?

Vi hjælper organisationer med at analysere organisationen, så i kan udvikle menneskene i den så de møder kunderne bedst muligt.

Både den enkelte leder men også ledergrupper og teams gennem coaching, sparring og processer, der understøtter refleksion og bæredygtig performance. 

Vi laver analyser dels drevet af data, men også af interview og evt. gennemprøvede personprofiler. Det sikrer både bredde og dybde og dermed det bedste udgangspunkt for udvikling af den enkelte såvel organisationen.

Når vi laver en organisationsanalyse anvender vi en række anerkendte og validerede modeller, der måler på organisationsdesign, den bærende kultur, menneskelige ressourcer og styrker, effektiviteten og meget mere.

Skal der laves en transformation, så vil en organisationsanalyse udgøre et solidt fundament, idet man kan designe forandringsledelses programmerne bedre og mere effektivt.

resultatskabende & bæredygtig

ledelse starter hos dig selv

Der er gennem tiderne skrevet mange bøger og artikler om ledelse. Det er et fag mange har en holdning til og et område der fortjener sin helt egen fokus – på samme måde som det at være fagligt uddannet som håndværker, ingeniør, sygeplejerske eller noget helt andet.

I G & Co går vi op i ledelse. Det er et fag, der kræver løbende vedligeholdelse og udvikling for at være den inspirerede leder der har følgeskab.

Uanset om man bekender sig til helt flade organisationer eller klassiske så er ledelse bindelimen i dem alle.

Ledelse handler om at få ting til at ske, som ikke ville ske af sig selv.

Hos G & Co er vi optaget af at gøre ledere og organisationer i stand til at skabe resultater i særklasse.

Det gør vi via interne virksomhedsforløb hvor vi har fokus på forretningsintegreret ledelsesudvikling. 

Mennesker følger mennesker. Som leder er det afgørende, at du er i stand til at forklare, involvere, motivere og skabe en vision som medarbejderne får lyst til at være med på. 

Skal vi sammensætte et lederprogram til jeres virksomhed?

Kontakt os for mere info

ny eller erfaren leder?

Leder udvikling

G & Co tilbyder en en række services inden for ledelsesudvikling. Fra specifikke interne lederudviklingsprogrammer til individuel executive coaching.

For de talenter der skal ud i sit første lederjob, kan vi tilbyde at blive klædt på til opgaven med et lederkursus. Det vil sikre dem et godt afsæt i lederrollen og bidrage til at virksomhedens strategiske intentioner indfries i højere grad.

Vi designer et program, der er målrettet jeres organisation. Det skaber de bedste forudsætninger for praksisnær kobling med det samme og dermed højere udbytte af ledertræningen. Nøgleord er bl.a.:

Personligt lederskab, Forandringsledelse, Autentisk ledelse, Strategisk ledelse, Kvalitetsledelse, Adfærd vs. performance

Insights Discovery(R), der er et psykometrisk værktøj, baseret på Carl Jungs psykologi, og som er udviklet til at hjælpe mennesker med at forstå sig selv, forstå andre og få mest muligt ud af de relationer, der har betydning for dem på arbejdspladsen. Det er vores erfaring at især Insights Discovery er meget værdifuld i forbindelse med teamudvikling, da man får et fælles sprog og lige pludselig forstår sine kolleger meget bedre, hvilket bidrager til øget psykologisk tryghed og dermed øget arbejdsglæde og som bi-produkt heraf bedre performance.

Kontakt os for mere info

vil du gerne i mål med en organisationsændring uden mistrivsel i organisationen?

forandringsledelse - adkar

Forandringer kan være spændende, farlige, besværlige, sjove, nødvendige men også selve forudsætningen for resultatskabelse.  De er ofte grundlaget for virksomhedens eller organisationens udvikling og til tider overlevelse. Det der førte virksomheden til det niveau de er på nu, er ikke nødvendigvis det der skal til for at få dem til næste niveau og heri ligger der en nødvendig forandring.

Som leder er det derfor et blandt flere ansvarsområder, at skabe en kultur, processer og systemer, der motiverer organisationens forandringsmuskel.

Det er ikke usædvanligt at mange virksomheder har iværksat et komplekst forandringsprojekt samtidig med, at de normale driftsopgaver skal løses. Desværre sker det ofte uden egentlig styring, hvilket fører til øget stres, utilfredshed og manglende realiserede effekter.

Vi anvender rammeværktøjet ADKAR, udviklet af Prosci, der er en anerkendt  model til at lede forandringer og som flere andre virksomheder har fået øjnene op for. ADKAR tager udgangspunkt i det enkelte individ uanset om det er ledere, medarbejdere, en afdeling eller en hel virksomhed, der skal igennem en forandringsproces.

Vi har erfaringer i at oprette transformationskontor, hvorfra en hel og større forandringsproces kan styres, effektivt og ordentligt.

Men også “mindre” forandringer kan med fordel styres for at sikre engagement, god og rettidig kommunikation med mere.

Vi har gode erfaringer med at anvende eksempelvis Insights Discovery af en ledergruppe, for at få størst mulig egen-indsigt i den proces der sker for den enkelte leder i forbindelse med forandringerne.