produktions­virksomheder

Fra små til store

forandringer

Forandringer kan være spændende, farlige, besværlige, sjove, nødvendige men også selve forudsætningen for resultatskabelse.  De er ofte grundlaget for virksomhedens eller organisationens udvikling og til tider overlevelse. Det der førte virksomheden til det niveau de er på nu, er ikke nødvendigvis det der skal til for at få dem til næste niveau og heri ligger der en nødvendig forandring.

Som leder er det derfor et blandt flere ansvarsområder, at skabe en kultur, processer og systemer, der motiverer organisationens forandringsmuskel.

Det er ikke usædvanligt at mange virksomheder har iværksat et komplekst forandringsprojekt samtidig med, at de normale driftsopgaver skal løses. Desværre sker det ofte uden egentlig styring, hvilket fører til øget stres, utilfredshed og manglende realiserede effekter.

Vi anvender rammeværktøjet ADKAR, udviklet af Prosci, der er en anerkendt  model til at lede forandringer og som flere andre virksomheder har fået øjnene op for. ADKAR tager udgangspunkt i det enkelte individ uanset om det er ledere, medarbejdere, en afdeling eller en hel virksomhed, der skal igennem en forandringsproces. 

Vi har erfaringer i at oprette transformationskontor, hvorfra en hel og større forandringsproces kan styres, effektivt og ordentligt.

Men også “mindre” forandringer kan med fordel styres for at sikre engagement, god og rettidig kommunikation med mere.

Kontakt os for mere info

kvalitetsledelse handler bl.a. om (Q-D-C-P-I-R)

kundefokus

I mange virksomheder oplever vi, at man ser på kvalitet som en byrde og har det ikke på topledelsens agenda i tilstrækkelig grad. I stedet bør man se kvalitetsledelse som det der kan give en lille konkurrencefordel. Det kan lade sig gøre når processerne og driften er logisk indrettet og medarbejdere og ledere kan træffe kvalitetsbeslutninger helt ude hvor produktionen foregår. 

Flyt kvaliteten ud i produktionen og i vil se mindre scrap, større grad af “right-first-time” og dermed øget produktivitet samtidigt med øget kvalitet.

Bi-produktet af en sund og logisk tilgang til kvalitet giver iøvrigt højere grad af medarbejder tilfredsstillelse, fordi deres arbejde nu giver mening og tilfører produktet værdi.

Vi har solidt kendskab til ISO 9000, GMP, GDP og IOSA fra hhv. luftfartsindustrien, farma-branchen og generelle produktionsmiljøer, der leverer til både farmaceutiske virksomheder og FMCG.

Kontakt os for mere info

lean og optimeringer

øget bundlinje

LEAN er en produktions- og ledelsesfilosofi, der har fokus på at producere mere, men med færre resurser. LEAN er derfor aktuel som aldrig før med stigende råvarepriser og fordyrende led i værdikæden. LEAN fokuserer på værdiskabelse for kunden, ved at fjerne spild i processer og arbejdsgange. Det er ikke usædvanligt at se spild i størrelsesordenen +80% i en almindelig virksomhed, hvorfor potentialet er stort.

LEAN tager udgangspunkt i det kunden finder værdifuldt og er villig til “at betale for”. Målet alle virksomheder bør have er at levere det kunden ønsker, i den rette mængde og form, til rette tid og aftalte pris. Det der måtte ligge udover er defineret som spild. Kan det fjernes reduceres overproduktionen af produktet og der spares resurser – tid, arbejdskraft og dermed økonomisk forbedring.

kan således anvendes til at optimere på egen bundlinje, hvilket ofte bidrager til øget medarbejdertilfredshed.

Vi har arbejdet med LEAN i luftfart og farma-industrien og klæder gerne lederne på til at håndtere virksomhedens ønske om en bedre bundlinje.

Kontakt os for mere info

strategi- & forretningsudvikling i smv

operationel strategi

Mange ejerledede virksomheder havde engang en strategi, eller en plan, som dannede fundamentet for opstarten af deres succesfulde virksomhed.

Gradvist har driften taget overhånd og strategi- og udvikling er ikke udviklet siden, eller kun i mindre grad. Vi går sammen med virksomheden om at etablere en strategi, operationalisere den efterfølgende så målene kan effektueres i organisationen.

Vi laver en intern og ekstern analyse, der danner basis for ledelsens beslutninger og retning for virksomheden. Det omfatter bl.a.:

  • Strategi – vi faciliterer og bidrager med analyse
  • udvikling
  • SMARTE mål
  • Mål-hierarki
  • Forandringsledelse (ADKAR)
  • Kommunikationsplan(er)
  • Udarbejdelse af Projektplan
  • Hvilke kompetencer der skal tilføres 

Kontakt os for mere info