Life science & sundhedssektoren

Biotech - en industri der sigter højt

ambitiøs ledelse

Kompleksiteten i farmaceutiske virksomheder er stor. Ikke alene er der store krav til produktionsmetoderne, der alle er validerede og kvalitetssikrede processer. Der er også store krav til de ansattes træningsniveau indenfor deres respektive job-område.

Det stiller store krav til samarbejdet – ikke blot i den enkelte facilitet – men også på tværs af hele værdikæden, som eks. API produktion, warehouse, QA, QC, Supply chain & logistik og endnu flere.

Der er en række tværfaglige snitflader teams i mellem. Alle har samme opgave, men med forskellige vinkler, nemlig produktet og patienten i centrum for markedet.

Relationel kapacitet handler om menneskers og teams/ afdelingers evne til at indgå i disse komplekse og dynamiske tværfagligt baserede samarbejdsrelationer når og hvor behovet opstår.

Det handler altså om at skabe et solidt og produktivt samarbejde på tværs af de relevante organisatoriske grupperinger og hierarkier.

Organisationer der har en høj grad af modenhedsniveau ift. relationel kapacitet, løser opgaver mere effektivt og til en højere kvalitet. 

Det har endvidere en afsmittende effekt på organisationens evne til at håndtere forandringer, hvilket er en af de største udfordringer i mange organisationer også at håndtere.

Vi kan tilbyde at skabe overblik over den relationelle kapacitet i jeres organisation. Ved færdiggørelsen af analysearbejdet vil ledelsen stå tilbage med en konkret og “ready-to-use” checkliste for de vigtigste indsatsområder der skal til for at forbedre samarbejdet på tværs.

Vi har før arbejdet med “forløberen” til relationel kapacitet, nemlig Relationel Koordinering, der i 2004 blev kendt gennem Canadiske Jody Hoffer Gittels bog om samme emne, hvor luftfarten og hospitalsverdenen blev taget under behandling.

Relationel koordinering beskriver den måde, gensidigt afhængige funktioner kommunikerer og samarbejder på for at kunne løse en bestemt opgave sammen. 

Kontakt os for mere info

crm & relationel koordinering i

sundhedsektoren

Hvad har sundhedssektoren og luftfarten til fælles? Sikkerhed, kvalitet og høj patient (kunde) tilfredshed. Men hvordan opnår man det? 

Hospitalsverdenen består af mange og stærke fagligheder, der dog alle har et til fælles. At tilbyde opdateret og moderne behandling af borgere på et højt niveau, men samtidigt med bevidstheden om at alt har en pris. 

Men for at det overhovedet kan lade sig gøre kræver det at de stærke fagligheder formår at samarbejde tæt og effektivt sammen med patienten i centrum. 

Med inspiration og stærk erfaringsgrundlag for mere end 17 år i luftfart, kan vi tilbyde at facilitere seminarer med vægt på hvordan man kan optimere samarbejdet og samtidigt minimere risici. Side effekten af det vil højne patientens oplevelse af det professionelle niveau.  Indbyrdes mellem faggrupperne vil der opstå en større forståelse for hinanden og det vil bidrage til den relationelle kapacitet og dermed skabe psykologisk tryghed, der igen avler ansvar og innovation.

Kontakt os for mere info

team udvikling

Det fede arbejdsliv

Et velfungerende team er afgørede for performance og trivsel blandt medarbejdere og ledere.

Som mennesker er vi forskellige og har forskellige personligheder ligesom vi arbejder forskelligt. Fungerer et team ikke, er årsagen, ofte, at samarbejdet og kommunikationen ikke fungerer internt i teamet.

Det er vigtigt, at alle i teamet accepterer og forstår hinandens forskelligheder. Velfungerende teams har betydning for teamets levetid, produktivitet og succes, og det er derfor lederens ansvar at være opmærksom på potentielle eller reelle problemer i et team og handle på dem

Det bør ikke være nogle ledere, der ikke ønsker et velfungerende team. Fungerer teamet godt, vil det også være mere effektivt og nå sine mål. Det kommer både virksomheden og teammedlemmerne til gode.

Vil du gerne styrke dit team og hjælpe det mod succes? Det kan du bl.a. gøre ved at teste teammedlemmerne og finde ud af, hvilken personlighedstype de hver især er. 

Ved at benytte test og personlighedstyper finder du ud af, hvordan hver person bedst arbejder, reagerer og kommunikerer. Det kan være en fordel at vide, hvilke typer teamet består af for at kunne skabe god kommunikation, hvor alle trives.